Välkommen till GIH helpdesk

För att ärenden ska hanteras så smidigt som möjligt så använder vi ett supportsystem.
Varje ärende får ett unikt id-nummer som du kan använda för att följa ditt ärende.

Ärendenas historik finns lagrade så att du i efterhand kan söka bland dem.

Telefonnummer till GIH IT-support
08-120 538 41

Nytt ärende

Fyll i text angående ditt ärende. Var så detaljerad som möjligt så blir det lättare för den som skall hjälpa dig.

För att uppdatera ett redan påbörjat ärende, använd formuläret till höger.

Ärendestatus

Kontrollera status på ett ärende. Vi behåller arkiv och historik över alla dina ärenden.